Relatietherapie Gouda

Ooit hebben jullie uit pure verliefdheid voor elkaar gekozen en leek er geen vuiltje aan de lucht. Jullie praatten honderduit, leerden elkaar tot in iedere vezel kennen en wisten exact wat jullie aan elkaar hadden en wat je van elkaar nodig had. Alles liep haast als vanzelf en dit leek tot enige tijd geleden ook zo te blijven. Misschien vragen jullie je nu af hoe het zover heeft kunnen komen…

Helaas gaan er tegenwoordig meer relaties naar de knoppen dan dat er toppen. Door de nodige
veranderingen, moeilijkheden, verschillen en bijbehorende conflicten raken we in de knoop met
onszelf en elkaar. En in plaats van de knoop te ontwarren, lijken we deze liever door te willen hakken.
Simpelweg omdat we niet weten hoe we relatieproblemen kunnen oplossen en destructieve
patronen kunnen doorbreken. Herkennen jullie bijvoorbeeld deze dingen:

Zitten jullie in een mid-love-crisis en twijfelen jullie aan de liefde voor elkaar?
Lopen jullie altijd weer tegen dezelfde problemen aan?
Hebben jullie steeds vaker ruzie en onenigheden?
Hebben jullie het gevoel langs elkaar heen te leven?
Of gaat het eigenlijk wel prima maar kan het wellicht toch nog beter?

Mochten jullie willen werken aan de relatie
dan sta ik jullie hier graag in bij.
Met raad èn daad.
Zodat jullie weer kunnen gaan genieten
van de liefde, het leven èn elkaar!

Een relatie is namelijk niets anders dan de combinatie van twee bijzondere individuen en hun unieke wisselwerking, hun dynamische interactie. Na verloop van tijd vormen zich binnen een relatie altijd bepaalde actie-reactie-patronen. Als de één dit doet, reageert de ander zo. Als de één dit zegt, reageert de ander steevast zo. En die wisselwerking kan positief of negatief uitpakken. In destructieve relaties is het net alsof je het rode draadje bij het zwarte houdt. Dat kan gigantische kortsluiting geven en heftige ruzies veroorzaken.

Ik help jullie om in een aantal sessies vastgeroeste patronen bloot te leggen en te doorbreken. Maar dat kan alleen als jullie allebei bereid zijn om kritisch naar jullie eigen bijdrage te kijken. Want pas als jullie hand in eigen boezem durven te steken, valt jullie relatie in positieve zin te veranderen.

Meer weten of enthousiast geworden?
Neem contact op.